Дозвіл на виконання
будівельних робіт

Договір купівлі
продажу майнових прав

Технічний
звіт

Експертний
звіт

Довідка з держреєстру
на нерухоме майно

Акт приймання-передачі
земельної ділянки

Рішення про присвоєння
тимчасової будівельної адреси

Технічні умови приєднання
до газорозподільної системи

Технічні умови приєднання
до систем водопостачання

Договір оренди земельної ділянки

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

Технічні умови приєднання до електричних мереж

Містобудівні умови

Виписка з Єдиного
державного реєстру

Акт обстеження
зелених насаджень

Технічні умови приєднання
до систем водопостачання